Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Người đăng: - ngày đăng: 16/01/2020

Sáng ngày 15/01/2020 tại trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Năm 2019, Đảng bộ đã luôn bám sát nội dung, chương trình công tác, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp và nhiệm vụ công tác của ngành, của địa phương. Đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, mọi hoạt động của Đảng bộ đã đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả.

 Đảng bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2019, duy trì tốt mối quan hệ với Thủ trưởng cơ quan; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương (khóa XII); đặc biệt là Nghị quyết Trung ương  6, 7 và các chỉ thị, nghị quyết, Đề án, Kết luận, hướng dẫn, quy định  của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số  05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; Công tâm và bản lĩnh; Kỷ cương và trách nhiệm”.

Đã thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; cấp ủy chi, đảng bộ đã thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đảm bảo giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan; duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc về tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện đạt và vượt kế hoạch công tác phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp, chất lượng và hiệu quả.

                                               Đ/c Nông Văn Hải phát biểu tại hội nghị

                     Đ/c Đinh Xuân Trường - UVBTV Đảng Ủy, trưởng ban tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

                                                                Ảnh toàn cảnh hội nghị

                                                                                 TG. Nguyễn Đông – VKSND tỉnh Lai Châu