Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tiên hành quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Người đăng: - ngày đăng: 27/04/2020

           Hưởng ứng lời kêu gọi “ Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”, cùng với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh ngày  21/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Lai Châu đã phát động toàn thể CBCNVCLĐ đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả quyên góp ủng hộ được tổng số tiền là 1.550.000 đ

                Đại diện lãnh đạo VKSNDTP trao quà ủng hộ cho văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố Lai Châu

          Tham gia quyên góp ủng hộ là một việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, “ Tương thân tương ái” qua đây lãnh đạo đơn vị tiếp tục kêu gọi CBCNVCL đơn vị bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

                                                                          Trần Thị Thùy – VKSND Thành phố Lai Châu