Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triện, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành trung ương và của tỉnh ủy

Người đăng: - ngày đăng: 08/05/2019

           Vừa qua, Ban cán sự Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quan triêt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương Đảng, ủy ban thường vụ Quốc hội,  BTV tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Đồng chí Nông Văn Hải, bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

          Theo đó, tại Hội nghị, cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đã được nghe những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; nghị quyết số 653 của ủy ban thường vụ Quốc hộ khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; chỉ thị số 28 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 195 của BTV tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 28; Kết luận số 43 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 của BCH trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ thị số 30 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng….

                  Đ/c Nông Văn Hải - Bí thư ban cán sự đảng viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nghị quyết số 37 và nghị quyết 653 tại hội nghị

                                                                                         Toàn cảnh hội nghị

                                                                                TG. Nguyễn Văn Đông – VKSND tỉnh