VKSND huyện Nậm nhùn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019"

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 18/02/2019

          Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/HU, ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Nậm Nhùn về việc “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”; ngày 15 tháng 02 năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”.

 

 

                                                                      Toàn cảnh Hội nghị

 

           Tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Nhiệm - Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2019, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Thông qua Hội nghị, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Từ đó có định hướng, kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo nội dung của từng Quý trong năm 2019.

          Sau khi quán triệt, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề, Hội nghị đã triển khai viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 đến toàn thể đảng  viên, công chức và người lao động Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn.

 Thực hiện: Nông Bình