Công bố Kết luận thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Phong Thổ

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 10/09/2019

          Ngày 09/9/2019, được sự ủy quyền của của đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu, đ/c Phó Viện trưởng Nguyễn Huy Thắng – Trưởng đoàn Thanh tra tổ chức công bố Kết luận số 507/KL-VKS ngày 29/8/2019 thanh tra toàn diện các mặt, lĩnh vực công tác tại VKSND huyện Phong Thổ.

          Tham gia buổi công bố của Đoàn Thanh tra có Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện Phong Thổ. Sau 1 tháng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc trực tiếp với đơn vị được thanh tra, Đoàn thanh tra đã có báo cáo Viện trưởng VKSND tỉnh kết quả thanh tra; ngày 29/8/2019, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Kết luận chính thức. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị được thanh tra. Từ đó kiến nghị đơn vị xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt vi phạm, thỉnh thị Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh xem xét, tham mưu phương án giải quyết. Cũng tại Kết luận thanh tra, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu yêu cầu đ/c Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra các hạn chế, vi phạm mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra và báo cáo về VKSND tỉnh xem xét trách nhiệm, mức độ để xử lý theo quy định.

           Qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra đã giúp Viện trưởng VKSND tỉnh nắm bắt tốt, sát sao tình hình thực tế tại đơn vị được thanh tra, thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả về chiều rộng và chiều sâu; giúp đơn vị được thanh tra phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, có giải pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương.

                                                                           Ảnh toàn cảnh

                                                                                      TG. Lê Chiến -VKSND tỉnh Lai Châu