Công bố quyết định và kết quả kiểm sát trực tiếp về thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục THADS huyện Nậm Nhùn

Người đăng: - ngày đăng: 27/06/2019

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2019; nhằm đánh giá đúng việc chấp hành pháp luật trong việc đưa các Bản án, Quyết định dân sự của Toà án có hiệu lực pháp luật ra thi hành được đảm bảo lợi ích của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã cử đoàn công tác do đồng chí Lò Văn Vượng - Viện trưởng VKSND huyện Nậm Nhùn - Trưởng đoàn và một số Kiểm sát viên, chuyên viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự - hành chính, tại Chi cục thi hành án  huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe đồng chí Trần Văn Dũng - Chi cục trưởng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự (đã tổ chức thi hành xong 92% về việc; số tiền thi hành xong 93% ).

Qua trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách; đoàn công tác nhận thấy: Việc tiếp nhận Bản án, Quyết định của Toà án, nhận uỷ thác thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án được vào sổ thụ lý kịp thời, ghi chép đầy đủ; việc ra Quyết định thi hành án, phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án; hoạt động thu, chi tiền thi hành án có hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, việc chi trả tiền thi hành án cho công dân, nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn vẫn còn một số vi phạm thiếu sót.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Ngày 26/6/2019, Đoàn tổ chức kết luận, ghi nhận những thành tích đạt được về cơ bản và chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm của Chi cục thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn. Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự, Viện kiểm sát huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn kịp thời khắc phục những vi phạm trong công tác thi hành án dân sự nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn đều nhất trí với nội dung kết luận của Viện kiểm sát đã nêu, đồng thời đề ra một số biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới./.

 

 Hoàng Hà - Viện KSND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu