Hội nghị giao ban liên ngành tố tụng huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu quý III 2019.

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 26/09/2019

          Căn cứ quy chế phối hợp Liên ngành CA-VKS-TA-THADS huyện Tam Đường trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án và thực hiện kế hoạch số 371/KH-LN ngày 16/9/2019 của Liên ngành tố tụng huyện Tam Đường.   Ngày 23/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường do đồng chí Hoàng Đình Đạt – Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường chủ trì Hội nghị giao ban liên ngành tố tụng quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019.

          Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo:  Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự, Công an huyện Tam Đường và các đồng chí  ĐTV, Thẩm phán, Kiểm sát viên và Chấp hành viên.

                Đồng chí Hoàng Đình Đạt – Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường chủ trì tại  hội nghị

          Thay mặt cho liên ngành, đồng chí Bùi Thị Minh Quế - Phó Viện trưởng VKSND Tam Đường thông qua báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành tố tụng quý III  năm 2019. Theo đó, trong quý III năm 2019, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong hoạt động tố tụng, liên ngành tố tụng huyện Tam Đường đã cùng nhau phối hợp, kịp thời bàn giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc qua từng vụ việc, đồng thời giải quyết tốt các chỉ tiêu của từng ngành đã đề ra. Các hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đảm bảo về chất lượng, các vụ án phức tạp đã được điều tra khám phá kịp thời và đạt tỷ lệ cao. Hoạt động tố tụng đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ chính trị địa phương.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, liên ngành tố tụng Tam Đường đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và phân tích, đánh giá các nguyên nhân, trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp liên ngành của quý III. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong quý III và đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 hoàn tốt nhiệm vụ năm 2019 tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

          Kết thúc Hội nghị, Liên ngành đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý IV năm 2019 theo đó tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21 – CT/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, thi hành án hình sự, dân sự đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu mà từng ngành đã đề ra. Đồng thời tiếp tục giữ vững mối quan hệ phối hợp, phát huy những kết quả đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

                                                   Chu Tố Uyên – Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường.