Hội nghị giao ban Liên ngành tố tụng huyện Tân Uyên Quý I năm 2019

Người đăng: - ngày đăng: 11/04/2019

            Ngày 05/4/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu, Liên ngành tố tụng Công an - Viện kiểm sát - Tòa án -  Chi Cục THADS đã tổ chức hội nghị liên ngành để đánh giá kết quả công tác phối hợp trong Quý I năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2019.

                                                              Toàn cảnh hội nghị

           Hội nghị thông qua báo cáo và đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm, kết quả đạt được trong công tác phối hợp liên ngành. Trong Quý I năm 2019, không xảy ra tình trạng trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có trường hợp khởi tố, truy tố, xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện đã thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu nghiệp vụ đạt ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên ngành đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế mà các cơ quan tiến hành tố tụng còn thiếu sót trong Quý I năm 2019. Kết thúc hội nghị: đồng chí Hoàng Văn Sơn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện nhấn mạnh “ Công tác phối hợp liên ngành trong Quý I năm 2019 cũng như những năm trước đã đạt hiệu quả rất tốt, đặc biệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Bước sang Quý II năm 2019, liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tân Uyên thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, tăng cường các biện pháp phòng chống vi phạm và tội phạm; chú trọng xác định  án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.

                                                                Tác giả bài viết: Văn Đanh - VKSND huyện Tân Uyên