Kiểm sát trực tiếp kiểm sát công tác tạm giam, tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè

Người đăng: - ngày đăng: 20/03/2020

           Thực hiện chức năng kiểm sát trong hoạt động tạm giữ, tạm giam. Ngày 19/3/2020, đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Lê Trọng Bính - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Mường Tè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè. Tham dự đoàn kiểm sát có đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mường Tè và đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Mường Tè.

          Đoàn kiểm sát đã nghe lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo; kiểm tra hồ sơ, sổ sách, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam. Tại thời điểm kiểm sát: Nhà tạm giữ Công an huyện có 10 người bị tạm giữ, tạm giam. Nhìn chung, công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè bảo đảm theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Không có trường hợp nào tạm giữ, tạm giam không có lệnh, quyết định; không có trường hợp nào trốn khỏi nơi giam; không có trường hợp nào chết trong Nhà tạm giữ; các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đều được bảo đảm…

                 Đồng chí Lê Trọng Bính – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn thông qua kết luận trực tiếp kiểm sát

           Kết luận cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Lê Trọng Bính đã đánh giá cao những kết quả mà Nhà tạm giữ Công an huyện đạt được trong Quý I năm 2020, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác tạm giữ, tạm giam cần phải đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới./.

                                                                            TG. Bùi Ngọc Chín – VKSND huyện Mường Tè