Liên ngành Công An - Viện Kiểm Sát – Tòa Án – Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành quý III/2019

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 14/10/2019

          Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành tố tụng huyện nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành Quý III năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp liên ngành trong Quý IV năm 2019. Đồng thời, khắc phục một số tồn tại, hạn chế của liên ngành trong công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp giải quyết án hình sự, án dân sự; công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự; việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

          Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện, các đồng chí là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Thư ký, Chấp hành viên của các cơ quan tố tụng huyện.

           Tại hội nghị, sau khi nghe Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành Quý III năm 2019, các ý kiến trong hội nghị cơ bản đều nhất trí cao với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo. Đại diện các cơ quan tố tụng đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình vi phạm, tội phạm đã xảy ra trong Quý III năm 2019. Đồng thời thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các biện pháp phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong Quý IV năm 2019.

                                                   Toàn cảnh Hội nghị 

         Kết luận hội nghị, Liên ngành tố tụng huyện thống nhất những nội dung trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong năm 2019: Tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp Quý III năm 2019 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp liên ngành Quý IV năm 2019, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm cũng như các vụ án hình sự nhằm đạt các chỉ tiêu kế hoạch công tác của mỗi ngành; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết. Công an, Viện kiểm sát, phối hợp chặt chẽ, kịp thời để tiến hành kiểm tra, kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và đẩy nhanh tiến độ giải quyết; kiểm tra, kiểm sát việc chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, thị trấn. Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng các phiên tòa xét xử hình sự, dân sự. Cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, chủ động phối hợp đưa ra thi hành các việc có điều kiện thi hành, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án; thực hiện xét miễn giảm các khoản tiền phạt theo quy định. Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các trường hợp đủ điều kiện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

                                                                           TG. Lò Kẻo – VKSND huyện Tân Uyên