Tiến hành kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án dân sự Sìn Hồ, Phong Thổ.

Người đăng: - ngày đăng: 22/05/2020

           Nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, góp phần đảm bảo lợi ích của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Từ ngày 14/5/2020 đến ngày 19/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định và kế hoạch về việc Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Thổ và huyện Sìn Hồ. 

                                          Toàn cảnh cuộc kiểm sát ở Cục thi hành án dân sự huyện Phong Thổ

                        Toàn cảnh kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ

          Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2019 đến 30/4/2020, đánh giá những thuận lợi, nêu lên khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch của đơn vị.

         Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ việc hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị như: Hệ thống sổ sách phục vụ công tác thi hành án dân sự và công tác báo cáo, thống kê thi hành án; Việc nhận bản án, quyết định của Tòa án; Việc ra các quyết định về thi hành án; Việc rà soát, phân loại án có điều kiện, không điều kiện; Việc tổ chức thi hành án; Lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; Việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, việc xác nhận kết quả thi hành án…

          Qua trực tiếp kiểm tra công tác thi hành án dân sự thời gian qua cũng vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc vẫn còn chậm; chưa niêm yết, công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án; việc tống đạt các tài liệu cho người phải thi hành án chưa được thực hiện... Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát theo kế hoạch, Đoàn kiểm sát tiến hành lập biên bản kết luận, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp và ban hành kết luận chính thức. Những tồn tại, hạn chế đã được đoàn trực tiếp kiểm sát thông qua biên bản yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, chấm dứt tình trạng trên và được Chi cục THADS huyện Phong Thổ và Sìn Hồ tiếp thu, thực hiện./.

                                                                               TG. Lò Siêu – VKSND tỉnh Lai Châu