Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 28/01/2019

          Ngày 24/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Hoàng Thọ Trung - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí: Bàn Cao Sinh- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu; tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Ban Pháp chế HĐND huyện; Cơ quan CSĐT; Chi cục THADS huyện cùng toàn thể công chức, người lao động VKSND huyện Tam Đường.

         Đánh giá kết quả công tác năm 2018, Viện kiểm sát nhân huyện Tam Đường đã thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ thị, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu. Ngay từ đầu năm đơn vị đã kịp thời đề ra kế hoạch, biện pháp công tác sát với Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh Lai Châu, cụ thể hóa các khâu công tác, triển khai đồng bộ các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Kết quả công tác được nâng lên; phần lớn các khâu công tác kiểm sát đều hoàn thành đạt và vượt, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và tăng cường pháp chế xã hội trên địa bàn huyện. Với kết quả trên năm 2018 đơn vị đã được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen trong phong trào "Thi đua lập thành  tích xuất sắc trong sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020), Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liện tục 2017 - 2018, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

                                               Toàn cảnh hội nghị

                                                             Các cá nhân được khen thưởng

                                                             Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

          Để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo đúng nội dung, tinh thần Nghị quyết số 37/2012/NQ-QH13, Nghị quyết số 63/2013/NQ-QH13, Nghị quyết số 111/2015/NQ-QH13 của Quốc hội và Hệ thông chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành kiểm sát nhân dân. Bên cạnh đó, kế hoạch công tác cũng đề ra và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tích cực rèn luyện 5 đức tính “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bàn Cao Sinh, phó Viện trưởng Viện kiểm nhân dân tỉnh đều ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của VKS Tam Đường trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong năm 2019, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phải lấy công bằng, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu để điều hành đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả mặt công tác được giao phụ trách. Tăng cường công tác thực hành quyền công tố, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, kiểm sát tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị. Công tác kiểm sát phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả.

          Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Khánh tiếp thu và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của thường trực huyện ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng như sự quan tâm, phối hợp các cơ quan tố tụng trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của thường trực huyện ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của các cơ quan tố tụng. Toàn đơn vị phát huy kết quả năm 2018, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019./.

                                                                                                                 Thực hiện: Tổ tuyên truyền