Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu trực tiếp xác minh việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự

Người đăng: - ngày đăng: 16/03/2020

Căn cứ vào Chương trình công tác kiểm sát án dân sự, THADS, hành chính số 28/Ctr-VKS ngày 30/01/2020 và Kế hoạch số 73/KH-VKS ngày 26 tháng 03 năm 2020  của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu. Nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện khách quan, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 03 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã cử Kiểm sát viên trực tiếp xác minh 06/25 trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại địa bàn xã San Thàng, phường Tân Phong, phường Đông Phong và phường Quyết Tiến, tỉnh Lai Châu, với tổng số tiền phải thi hành án là 13.728.290.083 đồng.

 

 

Kiểm sát viên trực tiếp xác minh tại nơi cư trú của người phải thi hành án

 

 

Qua phối hợp với chính quyền địa phương và xác minh thực tế tại nơi cư trú của người phải thi hành án thấy: hầu hết các trường hợp trên đều có hoàn cảnh rất khó khăn, người phải thi hành án không có mặt tại nơi cư trú hoặc vừa chấp hành xong án phạt tù, không có tài sản để đảm bảo cho việc thi hành án. Do đó, việc Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu phân loại là án chưa có điều kiện THA đối với các trường hợp trên là có căn cứ và đúng quy định.

          Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự là một trong những hoạt động nghiệp vụ quan trọng của Kiểm sát viên để khẳng định tính có căn cứ và tính hợp pháp của Chi cục thi hành án dân sự tại địa phương; góp phần đôn đốc và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự./.

Phùng Mai Hoa - Viện KSND thành phố Lai Châu