Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị triển khai công tác Kiêm sát năm 2020

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 13/01/2020

            Được sự nhất trí của Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu, Thường trực thành ủy Lai Châu, vừa qua Viện KSND thành phố Lai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019, triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020.                      Đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Phó viện trưởng Viện KSND thành phố báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2019

          Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thị Dịu đã thông qua tóm tắt báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019. Theo báo cáo, đơn vị có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để làm tốt công tác quản lý tình hình tội phạm, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra trường hợp oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết quả đơn vị đã hoàn thành 65/65 chỉ tiêu đề ra, trong đó 9/65 chỉ tiêu vượt; 34/65 chỉ tiêu đạt; không phát sinh 22/65 chỉ tiêu.

                       Đ/c Bàn Cao Sinh PVT VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị Đ/c Bàn Cao Sinh, phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019, sang năm 2020 đơn vị cần khắc phục những tồn tại năm 2019; quan tâm xây dựng nội bộ chính trị đoàn kết, thống nhất; xây dựng các tổ chức đoàn thể, cơ quan trong sạch vững mạnh; quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, ngành và địa phương; bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện có chất lượng, hiệu quả; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                    TG. Nguyễn Thắm – VKSND thành phố Lai Châu