Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm sát tiêu hủy vật chứng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Người đăng: - ngày đăng: 29/08/2019

           Ngày 29/08/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm sát việc tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự.

            Tham gia và tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tài sản bao gồm ông Nguyễn Văn Phỏng – Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu (Chủ tịch hội đồng) và bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Đại diện Sở Tài chính tỉnh Lai Châu (uỷ viên) dưới sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu là bà Khuất Thị Tâm – Kiểm sát viên sơ cấp phòng Thi hành án dân sự, hành chính (Phòng 11).

          Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thông qua quyết định và danh sách tiêu huỷ vật chứng, tài sản kèo theo. Căn cứ vào 05 bản án của Toà án đã có hiệu lực pháp luật và 05 Quyết định thi hành án chủ động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu. Hội đồng đã tiến hành kiểm tra, xem xét, đối chiếu chủng loại, số lượng, đặc điểm vật chứng, tài sản của từng Bản án, Quyết định đúng như biên bản bàn giao từ Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lai Châu sang Cục THADS tỉnh Lai Châu. Số lượng, chất lượng tài sản tuyên đảm bảo thi hành án để Hội đồng tiến hành xem xét, quyết định. Sau khi thảo luận, bàn bạc và đối chiếu với các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, Hội đồng đi đến thống nhất biện pháp tiêu hủy vật chứng bằng hình thức làm biến dạng, đốt cháy hoàn toàn. Địa điểm tại sân Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, trước sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và sự chứng kiến của thành viên trong hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản.

                                                        Ảnh tiêu hủy vật chứng

                                                                                TG. Khuất Tâm – VKSND tỉnh Lai Châu