Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự

Người đăng: - ngày đăng: 25/04/2019

           Ngày 25/04/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm sát việc tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự.Tham gia và tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tài sản bao gồm đại diện các cơ quan Viện kiểm sát, Cục thi hành hành dân sự, Sở tài chính tỉnh Lai Châu.

                                                         Hình ảnh buổi  tiêu hủy

          Vật chứng tiêu huỷ theo Bản án số 40/2018/HSST ngày 10/09/2018 của TAND tỉnh Lai Châu bao gồm: 626,23 gam ma túy bao gồm cả Heroine và Methamphetamine; Bản án số 39/2018/HSST ngày 10/09/2018 của TAND tỉnh Lai Châu bao gồm 01 con dao nhọn và một số tài sản khác liên quan đến vụ án. Bản án số 07/2019/HSST ngày 14/03/2019 của Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu, vật chứng tiêu hủy bao gồm: 357,26 gam Heroine còn lại sau giám định và 02 bì niêm phong. Buổi tiêu hủy vật chứng diễn ra theo đúng quy định của pháo Luật.

                                 TG. Khuất Tâm – VKSND tỉnh Lai Châu