Viện KSND huyện Nậm Nhùn kiểm sát trực tiếp 6 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 06/06/2019

 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 05/06/2019 Viện KSND huyện Nậm Nhùn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn (thời điểm kiểm sát từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/5/2019).

Đoàn Kiểm sát làm việc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn

Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Lò Văn Nhiệm – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn. Sau đó, đồng chí Lý Văn Hà – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn báo cáo về việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn.

 

 

Đ/c Lý Văn Hà – Thủ trưởng CQTHAHS thông qua báo cáo

 

Qua kiểm sát nhận thấy, tất cả các loại sổ sách đều được theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời; khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam đều có kiểm tra sức khỏe, hồ sơ tạm giữ, tạm giam đảm bảo các thủ tục theo quy định; quá trình tiếp nhận phạm nhân đã phân loại đối tượng đúng theo quy định pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giam trốn, chết trong Nhà tạm giữ; nơi ở của đối tượng bị tạm giữ, tạm giam ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; chế độ thăm nuôi, khẩu phần ăn ngày thường, ngày lễ, tết đều được thực hiện đúng quy định…

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót như: sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam cập nhật còn chưa đầy đủ; sắp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam Nhà tạm giữ không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý biết để giải quyết theo quy định pháp luật.

Kết thúc đợt kiểm sát, Viện KSND huyện Nậm Nhùn đã thông qua Dự thảo kết luận và kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn khắc phục các vi phạm trong thời gian tới.

   Phương Thảo - VKSND huyện Nậm Nhùn