VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Phối hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân

Người đăng: - ngày đăng: 04/06/2020

Với mục đích đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và Công an huyện Mường Tè thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân 07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè gồm: Tá Bạ, Mù Cả, Pa Ủ, Can Hồ, Vàng San, Bum Nưa và thị trấn Mường Tè.

Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè và đại diện Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Qua các cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cơ bản đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật như: một số vụ việc phân loại chưa chính xác dẫn đến có tin có dấu hiệu tội phạm nhưng công an xã chưa kịp thời thông báo đến Viện kiểm sát và Công an huyện, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh tội phạm, đặc biệt là công tác khám nghiệm hiện trường; một số xã chưa chủ động trong việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật …

 

 

 hình ảnh tại các cuộc kiểm tra

 

 

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp đã ký kết, trong quá trình thực hiện thường xuyên trao đổi với Điều tra viên, Kiểm sát viên để phân loại, xử lý nguồn tin đúng quy định. Tiến hành khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.