VKSND huyện Nậm Nhùn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn.

Người đăng: - ngày đăng: 19/05/2020

          Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 16/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và thực hiện phúc tra kiến nghị vi phạm năm 2019 tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn.

         Đoàn kiểm sát do đồng chí Lò Văn Nhiệm - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm thành viên, thời điểm kiểm sát từ ngày 30/4/2019 đến ngày 30/4/2020. Nội dung của đợt kiểm tra tập trung kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật, trong công tác công tác thực hiện nhiệm vụ thi hành án về quản lý các bị án được hoãn, đình chỉ trên địa bàn, thực hiện luật thi hành án hình sự; thực hiện phúc tra kiến nghị vi phạm năm 2019 của cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn.

                                        Đoàn kiểm sát làm việc tại Cơ quan thi hành án hình sự.

          Sau khi nghe đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn báo cáo, thông qua công tác kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn cơ bản đã thực hiện tốt những quy định  của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, sổ sách ghi chép đầy đủ theo quy định của luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn vẫn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như: sử dụng một số biểu mẫu chưa đúng theo quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ Công an; Chậm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của người được hưởng án treo; bản nhận xét của UBND cấp xã từ 01/01/2020 vẫn thực hiện định kỳ 3 tháng/1 lần theo Luật thi hành án năm 2010,... Về phúc tra kiến nghị số 127- KN ngày 08/04/ 2019, qua công tác phúc tra Cơ quan THAHS Công an huyện đã thực hiện khắc phục xong các vi phạm trong kiến nghị.     

          Để đảm bảo Luật Thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nậm Nhùn được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn sẽ tổng hợp các vi phạm, thiếu sót để ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục những vi phạm nêu trên góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự.

                                                             Tin và ảnh: Lò Phương Thảo – Chuyên viên VKS Nậm Nhùn.