VKSND huyện Phong Thổ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiến nghị trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Người đăng: - ngày đăng: 13/08/2019

Để đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS huyện cùng cấp khắc phục vi phạm, thiếu sót trong công tác kiểm sát Thi hành án dân sự năm 2019 trên địa bàn huyện Phong Thổ, đồng thời kiểm sát việc chấp hành các nội dung VKS huyện đã kiến nghị.

 VKSND huyện Phong Thổ căn cứ các nội dung đã kiến nghị tại văn bản Kiến nghị số 06/KN-VKS ngày 11/6/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ đối với Chi cục THADS huyện Phong Thổ và Quyết định, Kế hoạch trực tiếp phúc tra việc thực hiện kiến nghị đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục THADS huyện.

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định và kế hoạch phúc tra

 

Sau khi nghe đồng chí Phạm Ngọc Cương - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến nội dung đã kiến nghị.

Kết quả kiểm tra cho thấy Chi cục THADS huyện Phong Thổ đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung VKS đã kiến nghị. Ngay sau khi nhận được kiến nghị đơn vị đã tổ chức họp đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo, CHV, cán bộ để xảy ra vi phạm thiếu sót; chỉ đạo, phân công cụ thể đối với CHV, cán bộ khắc phục vi phạm, thiếu sót, đồng thời quán triệt rút kinh nghiệm không để lặp lại vi phạm, thiếu sót đã bị VKS kiến nghị. Công tác khắc phục vi phạm đã được Chi cục THADS huyện lập hồ sơ đầy đủ.

Kết thúc kiểm sát đã lập biên bản tổng hợp đầy đủ và thông qua tại cuộc họp. Đến nay đơn vị đã ban hành kết luận gửi Chi cục THADS huyện và báo cáo VKS tỉnh theo quy định. Thông qua kết quả kiểm sát trực tiếp cho thấy các vi phạm VKS huyện Phong Thổ đã kiến nghị đối với Chi cục THADS cùng cấp đều có căn cứ pháp luật, chất lượng kiến nghị của đơn vị ngày càng được nâng cao, góp phần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm sát THADS nói riêng, kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung tại đơn vị, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

   Nguyễn Hoa – VKS huyện Phong Thổ