VKSND huyện Phong Thổ trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã Vàng Ma Chải.

Người đăng: - ngày đăng: 20/05/2020

           Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm sát của đơn vị, ngày 19 tháng 5  năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự  tại UBND xã Vàng Ma Chải

         Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện Phong Thổ. Về phía UBND xã có đại diện Lãnh đạo UBND xã, Công an xã và các bộ phận có liên quan.

                              Ảnh: Toàn cảnh cuộc trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Vàng Ma Chải

          Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Vàng Ma Chải về công tác thi hành án hình sự, đặc biệt là tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các bị án tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách tại địa phương. Đoàn kiểm sát đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ; sổ theo dõi, quản lý người bị giám sát, giáo dục. Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ nhận thấy UBND xã Vàng Ma Chải đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang trong thời gian thử thách chấp hành án tại địa phương.

         Bên cạnh đó UBND xã Vàng Ma Chải còn có một số hạn chế, sai sót cần phải khắc phục như: chưa lập sổ theo dõi, đối với bị án được hưởng án treo còn thiếu bản báo cáo bằng văn bản của bị án về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình cho UBND xã và nhận xét bằng văn bản của UBND xã về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo mỗi tháng một lần theo quy định

          Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận và đề nghị UBND xã Vàng Ma Chải cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án do địa phương quản lý. Tập trung nghiên cứu các quy định mới của Luật thi hành án hình sự 2019. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Cơ quan THAHS Công an huyện để kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. 

           Tại buổi làm việc, Đại diện Lãnh đạo đơn vị được Kiểm sát đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến về những thiếu sót, hạn chế mà Đoàn Kiểm sát đã nêu ra và sẽ khắc phục, bổ sung kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

          Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra những thiếu sót nêu trên và yêu cầu UBND xã Vàng Ma Chải kịp thời tiếp thu, khắc phục và sửa chữa để công tác Thi hành án hình sự trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Đoàn kiểm sát đã lập biên bản và sẽ có văn bản kết luận và kiến nghị sau.

                                                                     Tác giả: Đặng Hồng Hạnh – VKSND huyện Phong Thổ