VKSND huyện Tam Đường kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự quý I năm 2020

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 19/03/2020

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 11/3/2020, VKSND huyện Tam Đường phối hợp với MTTQVN huyện Tam Đường tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận và lập hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân vào chấp hành án trong quý I năm 2020 và phúc tra việc thực hiện nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát trong năm 2019 tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện Tam Đường. Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Đình Đạt – Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường làm Trưởng đoàn.

 

 

Đ/c Hoàng Đình Đạt - Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp

việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ tạm giam, THAHS quý I năm 2020

 

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát từng buồng tạm giữ, tạm giam để nắm rõ tình hình sức khỏe, việc ăn ở sinh hoạt; trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an Tam Đường báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam, THAHS trong thời điểm kiểm sát

 

Qua kiểm sát trực tiếp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân vào chấp hành án. Nhìn chung Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tam Đường đã thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hồ sơ, sổ sách được ghi chép, cập nhật đầy đủ; việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất các đối tượng ra khỏi nơi giam giữ tuân thủ quy định của pháp luật; các quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam và bị án chấp hành án được đảm bảo. Qua công tác phúc tra phúc tra kiến nghị năm 2019, Cơ quan THAHS Công an huyện Tam Đường đã thực hiện nghiêm túc và khắc phục được những vi phạm mà Viện kiểm sát đã nêu trong kiến nghị.

 

 

          Thay mặt Đoàn kiểm sát trực tiếp đồng chí Hoàng Đình Đạt - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong thời gian qua.  Bên cạnh những mặt đã làm được, đồng chí còn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tam Đường. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tam Đường tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra đồng thời chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn đã nêu để công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đảm bảo theo quy định pháp luật.

          Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường đã ban hành kết luận đối với Cơ quan THAHS huyện Tam Đường./.

 

Bùi Thị Tính - Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường