VKSND thành phố Lai Châu Kiểm sát trực tiếp viêc tuân theo pháp luật trong công tác án treo cải tạo không giam giữ tại xã, phường năm 2019

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 13/05/2019

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong các ngày 22,23/4 và ngày 7-9/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Lai Châu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại 07 xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu: có quản lý người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.

 

 

Đ/c Nguyễn Bá Đoàn phó Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu trưởng đoàn công bố Quyết định & Kế hoạch tại UBND phường Tân Phong.

 

 

                Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND phường Đoàn Kết 

Theo quyết định và kế hoạch kiểm sát, Đoàn kiểm sát của Viện KSND Thành phố Lai Châu tiến hành kiểm sát các nội dung như: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; các trình tự, thủ tục trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo mà địa phương đã áp dụng; các biện pháp giám sát, giáo dục của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo... .

Bên cạnh việc kiểm sát, đoàn kiểm sát hướng dẫn kịp thời về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho UBND các xã trong việc lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm được giao.
 

 

 


           Kiểm sát trực tiếp tại UBND Phường Quyết Thắng thành phố Lai Châu

 

Qua kiểm sát nhận thấy, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu: cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án hình sự về công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ: Lãnh đạo UBND các xã, phường đã giao cho Công an các xã, phường tham mưu trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; Hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chặt chẽ, có phân công người trực tiếp giám sát, theo dõi. Định kỳ, đã tổ chức cho người chấp hành án viết bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật; cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục đánh giá, nhận xét việc chấp hành pháp luật của người chấp hành án đầy đủ theo quy định... Qua công tác kiểm sát nhận thấy UBND các xã, phường đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định về công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương mình quản lý. Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã ban hành 07 Kết luận trực tiếp đối với 07 xã phường trên địa bàn thành phố về việc tuân theo pháp luật trong công tác án treo và cải tạo không giam giữ.

 

Nguyễn Thành Luân

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu