VKSND thành phố Lai Châu tăng cường công tác phối hợp xét giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

Người đăng: - ngày đăng: 17/01/2020

Nhằm thể hiện tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực thi pháp luật nói chung và trong quá trình thực thi Luật thi hành án dân sự nói riêng, bên cạnh đó nhằm giảm số lượng án tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước do người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án.  Ngày 15/01/2020, Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu mở phiên họp “Xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước” theo hồ sơ đề nghị của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu, có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu.

 

Phiên họp xét miễn nghĩa vụ THADS

 

 

          Tại phiên họp, Chấp hành viên đại diện Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu đã trình bày tóm tắt hồ sơ, đề nghị xét miễn 01 việc có phần tiền còn lại là 4.237.000 đồng, người phải thi hành đã thi hành được một phần nghĩa vụ, không có tài sản để thi hành, đã hết thời hạn 05 năm nhưng vẫn chưa có điều kiện thi hành. Đối chiếu với quy định của pháp luật (tại khoản 2 Điều 61 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước), Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đã phát biểu ý kiến đồng ý với quan điểm của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu miễn số tiền còn lại đối với người phải thi hành.

          Sau khi xem xét hồ sơ, tổng hợp ý kiến đề nghị của Chấp hành viên và ý kiến thống nhất của Kiểm sát viên, Thẩm phán chủ trì phiên họp đã ra Quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với vụ việc và số tiền thi hành án nêu trên.

 

 

Phùng Mai Hoa - Viện KSND thành phố Lai Châu