VKSND tỉnh Lai Châu tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu

Người đăng: - ngày đăng: 28/08/2019

          Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 27/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, PC02, PC03) - Công an tỉnh Lai Châu.

                                                       Toàn cảnh buổi kiểm tra

         Tham gia đoàn kiểm sát về phía Viện kiểm sát tỉnh có đồng chí Phùng Ngọc Thanh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 2. Về phía Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu có đồng chí đại tá Bùi Xuân Phong - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu cùng đại diện Lãnh đạo, Điều tra viên các đơn vị PC01, PC02, PC03.

         Tại buổi trực tiếp kiểm sát, sau khi công bố quyết định, kế hoạch kiểm sát và nghe lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu thông qua báo cáo, đoàn tiến hành làm việc với các đơn vị theo kế hoạch.

         Qua kiểm tra hồ sơ, sổ nghiệp vụ liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại các đơn vị PC01, PC02, PC03 trong thời gian qua nhận thấy cơ bản việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại các đơn vị được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn giải quyết, việc thiết lập hồ sơ, sổ theo dõi và sử dụng các loại biểu mẫu, sổ sách, việc áp dụng pháp luật hình sự trong giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực này được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc việc giải quyết.

          Tuy nhiên, qua đợt kiểm sát trực tiếp cũng đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm tại các đơn vị PC01, PC02, PC03.

         Chiều cùng ngày, đồng chí Phùng Ngọc Thanh - Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp đã kết luận về những ưu khuyết điểm được chỉ ra thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, đồng chí cũng đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới.

                                                                                                        Hữu Toàn – Phòng 2