Đ/c Nông Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Má Ký, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Người đăng: - ngày đăng: 12/11/2019

           Ngày 10/11/2019, đồng chí Nông Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Má Ký, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Văn Hải bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của bản Má Ký nói riêng, xã Mù Cả nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nông Văn Hải mong muốn, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã tiếp tục chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, động viên, giúp đỡ để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

           Đồng chí Nông Văn Hải khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động mà trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững” sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành động của các tầng lớp nhân dân các dân tộc bản Má Ký nói riêng và xã Mù Cả nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc huyện Mường Tè, thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc của Đảng trong tình hình mới, nhất là hỗ trợ sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng, các điều kiện thiết yếu về y tế, giáo dục…

          Nhân dịp này, đồng chí Nông Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã trao quà cho xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

                 Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu Nông Văn Hải trao quà cho nhân dân xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

                                                                        TG. Vũ Hoàng - VKSND tỉnh Lai Châu