Đoàn kiểm tra số 02 tiến hành kiêm tra việc tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật tại các sở Công thương và ban dân tộc tỉnh Lai Châu và UBND thanh phố Lai Châu.

Người đăng: - ngày đăng: 26/09/2019

           Thực hiện kế hoạch số 13 ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng giáo dục phổ biến giáo dục tỉnh Lai Châu. Trong hai ngày 23, 24/9/2019 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại sở Công thương, Ban dân tộc tỉnh, và Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu.

           Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Hà Quang Huy phó giám đốc sở Nông nghiệp làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Viện trưởng làm thành viên, đồng chí Lò Thái Cường phó giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh làm thành viên, tham gia đoàn còn có các đồng chí chuyên viên giúp việc đoàn kiểm tra.

           Tại buổi kiểm tra tại các cơ quan được kiểm tra, sau khi công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra và nghe lãnh đạo Cơ quan Ban dân tộc, sỏ Công thương và UBND thành phố thông qua báo cáo, đoàn tiến hành làm việc với các đơn vị theo kế hoạch.

            Qua kiểm tra đoàn nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận giáo dục pháp luật của sở Công thương, ban dân tộc và UBND thành phố. Tuy nhiên, qua đợt kiểm tra đoàn đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai của các đơn vị.

           Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí  Hà Quang Huy phó giám đốc sở Nông nghiệp - Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận về những ưu khuyết điểm được chỉ ra thông qua công tác kiểm kiểm tra, đồng chí cũng đề nghị các Cơ quan được kiểm tra phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót để tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

                                           Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thành phố Lai Châu

                                                                               TG. Nguyễn Văn Đông – VKSND tỉnh Lai Châu