Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2018 và Lễ ký kết các quy chế, chương trình phối hợp năm 2019 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ

Người đăng: - ngày đăng: 04/04/2019

       Thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết giữa các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Sìn Hồ và các ngành liên quan và ý kiến chỉ đạo liên ngành tố tụng tỉnh Lai Châu. Chiều ngày 29/3/2019, liên ngành tố tụng huyện Sìn Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2019.

 

                                                                   Toàn cảnh hội nghị

 

        Hội nghị nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phối hợp do Viện kiểm sát dự thảo, nhất trí đánh giá: Năm 2018 và Quý I năm 2019 các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Sìn Hồ cơ bản đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo chương trình thực hiện quy chế phối hợp đã ký. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động tố tụng, các cơ quan đã phối hợp, kịp thời bàn, tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong từng vụ việc nhất là các vụ án quan trọng, phức tạp. Tiến độ và chất lượng của các hoạt động tố tụng cơ bản đảm bảo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong công tác phối hợp liên ngành năm 2018.

 

 Đồng chí Vũ Hồng Phong – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2018 và quý I năm 2019)

 

        Dưới sự chủ trì của đồng chí Tẩn Lưu Ngan – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ, hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nội dung báo cáo và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp năm 2019 của liên ngành, tập trung vào 11 nhiệm vụ quan trọng, đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp năm 2019.

        Hội nghị thống nhất đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Sìn Hồ tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương, công tác thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, tăng cường chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Thanh tra, Thuế, Quản lý thị trường và đề nghị liên ngành tố tụng cấp tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan tố tụng cấp huyện, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, trả lời thỉnh thị của liên ngành cấp huyện.  

     Đồng thời trong ngày 29/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ đã tổ chức Lễ ký kết quy chế, chương trình phối hợp liên ngành năm 2019.

Ký Chương trình phối hợp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm năm 2019 giữa VKSND huyện Sìn Hồ, Cơ quan CSĐT Công an huyện, Đồn Biên phòng Pa Tần, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trưởng số 5 và Hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ

 

Kiều Thắm -VKSND huyện Sìn Hồ