Kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn

Người đăng: - ngày đăng: 13/08/2020

      Nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ được tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngày 12/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã tiến hành kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn.

      Tại buổi làm việc, sau khi công bố quyết định kiểm sát đột xuất đoàn kiểm sát đã yêu cầu đại diện Nhà tạm giữ cung cấp hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Sau khi kiểm tra sổ sách, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra từng buồng, gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

     Qua kiểm tra nhận thấy Nhà tạm giữ đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý tạm giữ, tạm giam chất lượng công tác được nâng nên rõ rệt, đặc biệt không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam quá hạn hoặc không có lệnh, người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trốn, chết do đánh nhau hoặc tự sát.

        Tuy nhiên, Nhà tạm giữ còn vi phạm, thiếu xót đó là một số hồ sơ tạm giam chưa có danh, chỉ bản; chưa thông báo cho Viện kiểm sát đối với những trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam được trích xuất đưa đi khám chữa bệnh.

      Kết thúc cuộc kiểm sát đột xuất, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ có biện pháp chỉ đạo khắc phục ngay một số thiếu sót tồn tại và tăng cường hơn nữa công tác quản lý tạm giữ, tạm giam để công tác quản lý giam giữ tại Nhà tạm giữ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

                                                       Ảnh toàn cảnh cuộc kiểm sát

                                                                                           TG. Bá Thắng - VKSND huyện Nậm Nhùn