Liên ngành tố tụng huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành 6 tháng đầu năm 2019

Người đăng: - ngày đăng: 11/07/2019

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành, ngày 09/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong hoạt động điều tra – truy tố - xét xử - thi hành án 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cơ điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án hình sự cùng toàn thể cán bộ có chức danh tư pháp của các cơ quan.

 

Đồng chí Mai Thị Hòe – Phó Viện trưởng trình bày dự thảo báo cáo liên ngành

 

Thay mặt lãnh đạo liên ngành, đồng chí Mai Thị Hòe – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện trình bày dự thảo báo cáo sơ kết liên ngành. Trong 06 tháng đầu năm 2019, các cơ quan tố tụng huyện Than Uyên đã phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đã tổ chức 07 cuộc họp đánh giá chứng cứ, bàn đường lối giải quyết các vụ việc phức tạp. Xác định và giải quyết tốt 03 vụ án hình sự trọng điểm, phối hợp tổ chức 05 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, tiến hành thẩm định tại chỗ 02 vụ việc, xác minh 06 trường hợp hoãn thi hành án hình sự; tổ chức 02 buổi tuyên truyền chuyên đề tại các bản Co Cai, Xác cuông 1 thuộc xã Ta Gia huyện Than Uyên ... Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Một số tin báo, tố giác về tội phạm giải quyết còn chậm; việc phối hợp giữa Kiểm sát viên, Điều tra viên trong giai đoạn khởi tố, điều tra chưa được thực hiện thường xuyên ...

 

Đồng chí Nguyễn Trưng Vương – Viện trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo liên ngành tố tụng đồng chí Nguyễn Trưng Vương – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên phát biểu kết luận Hội nghị và đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019./.

Đỗ Khải Tuấn