Viện kiểm sát huyện Than Uyên chủ trì tổ chức ký kết 02 quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ việc, vụ án xâm hại đến trẻ em và trong tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Người đăng: - ngày đăng: 09/03/2020

Để tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chiều ngày 05/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên đã đứng ra chủ trì tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, phòng Tư pháp, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội luật gia và Đài truyền thanh truyền hình huyện Than Uyên. Đồng thời, cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên cũng đã chủ trì lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ việc, vụ án xâm hại đến trẻ em giữa Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Phòng giáo dục và đào tạo, phòng Lao động – thương binh và xã hội, phòng tư pháp, Trung tâm y tế, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Than Uyên. Buổi lễ ký quy chế có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND huyện Than Uyên.

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại đến trẻ em trên địa bàn huyện Than Uyên ngày càng gia tăng và có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại đến trẻ em; góp phần bảo vệ, bảo đảm sự phát triển toàn diện của mọi trẻ em trên địa bàn huyện Than Uyên. Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động – thương binh xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Than Uyên thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ việc, vụ án xâm hại đến trẻ em.

 

 

Tham dự Lễ ký Quy chế có đồng chí Hoàng Văn Hiêng – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, phát biểu về sự cần thiết của việc ký quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cũng như Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ việc, vụ án xâm hại đến trẻ em trên địa bàn huyện Than Uyên. Đồng thời, đồng chí Hiêng nhấn mạnh hoạt động phối hợp cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Cơ quan và phải đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quá trình phối hợp có sự tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.

Nội dung phối hợp cần cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự chủ động của mỗi bên để phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm của các cơ quan.

Nguyễn Hạnh -VKSND huyện Than Uyên