Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại các xã trên địa bàn huyện

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 14/10/2019

          Trong các ngày 9, 10 tháng 10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện Mường Tè đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân 04 xã gồm: Thu Lũm, Ka Lăng, Mường Tè, Tà Tổng.

                                                          Ảnh cuộc kiêm tra tại xã Mường Tè

          Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Lê Trọng Bính - Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè và đại diện Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Công an huyện, Kiểm sát viên.

          Qua các cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Ủy ban nhân dân các xã cơ bản đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Ủy ban nhân dân xã trong quá tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật như: một số vụ việc phân loại chưa chính xác dẫn đến có tin có dấu hiệu tội phạm nhưng công an các xã chưa thông báo đến Viện kiểm sát và Công an huyện, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh tội phạm; một số xã chưa chủ động phối hợp, việc thông báo theo Quy chế phối hợp còn chậm; đội ngũ làm công tác tiếp nhận thông tin còn kiêm nhiệm, thiếu chủ động; một số hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm chưa được thiết lập đầy đủ đúng quy định ...

         Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND các xã tiếp tục chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp đã ký kết, trong quá trình thực hiện thường xuyên trao đổi với Điều tra viên, Kiểm sát viên để phân loại, xử lý nguồn tin đúng quy định. Tiến hành khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.