Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tuyên truyền về Luật Thi hành án hình sự năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Uyên.

Người đăng: - ngày đăng: 04/03/2020

Ngày 03/3/2020, Tổ thông tin tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Uyên tổ chức tuyên truyền cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành tại Nhà tạm giữ về nội dung của Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020) tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Uyên Uyên. Tham gia buổi tuyên truyền có  người đang bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân cải tạo tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

 

 

          Đồng chí Lương Thị Vân, Kiểm sát viên đang tuyên truyền cho người bị tạm giam và phạm nhân tại Nhà tạm giữ.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Phổ biến về những quy định của Luật thi hành án hình sự, trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng như: Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giam; chế độ đối với người bị tạm giam; quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người đang bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân cải tạo tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Uyên./.

   Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên.