Viện kiểm sát nhân huyện Nậm Nhùn: Chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp.

Người đăng: - ngày đăng: 20/02/2020

Thực hiện lời dạy của Bác “ Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, với mục đích phát huy tinh thần tình nguyện, hăng say lao động trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng không gian làm việc xanh - sạch - đẹp, chiều ngày 13/02/2020 cùng với sự tham gia của Lãnh đạo Viện, tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm cỏ, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây trồng trong cơ quan.

 

 

 

Công đoàn tham gia trồng cây xanh tại trụ sở VKSND huyện Nậm Nhùn.

 

 

Đây không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa mà còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đơn vị ngay từ những ngày đầu năm mới. Qua đó, đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

                                   Lò Phương Thảo – Chuyên viên VKSND huyện Nậm Nhùn