Viện KSND huyện Phong Thổ tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020

Người đăng: - ngày đăng: 20/01/2020

 


Trong chiều ngày 14/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai công công tác kiểm sát năm 2020. Tới dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Lai Châu, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu; cùng các đồng chí là lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và đồng chí lãnh đạo trong khối các cơ quan tố tụng huyện Phong Thổ; đại diện lãnh đạo VKSND Thành phố Lai Châu.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Phó viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm 2020

 

          Trong năm 2019, VKSND huyện Phong Thổ đã tích cực, chủ động quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh Lai Châu về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2019, các Chỉ thị, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao, công tác phát hiện, quản lý và báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chú trọng, kiến nghị đạt chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng Ngành có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, đơn vị và các cá nhân đạt nhiều thành tích cao. Kết quả trong năm 2019 có 02 cá nhân được tăng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 02 cá nhân đủ điều kiện để xem xét tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, 01 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành KSND, cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.


 

 

Đ/c Đỗ Văn Hiếu – Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ trao danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành KSND cho Đ/c Lương Gia Khánh – Kiểm sát viên

 

 

          Năm 2020, VKSND huyện Phong Thổ đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          Tập trung vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát đã được Quốc Hội giao theo Nghị quyết số 96/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

          Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong việc đánh giá tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; thống kê, phân tích tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện Phong Thổ nói riêng, địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung.

          Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành cần phải đổi mới về phương thức quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nắm, quản lý và xử lý  kịp thời tin báo tội phạm, đảm bảo mọi tin báo, tố giác về tội phạm phải được xem xét phân loại xử lý kịp thời. Có biện pháp phối hợp với các cơ quan pháp luật trong việc tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động công tác chuyên môn của ngành. Tập trung tuyên truyền, phố biến pháp luật tại các xã biên giới. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm để sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên cho phù hợp với khả năng, năng lực của từng người, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công vụ.

         Chú ý đến việc tổng hợp các vi phạm của các cơ quan Tư pháp để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm để hạn chế thấp nhất vi phạm xảy ra, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tiếp tục phối hợp với Toà án để tổ chức những phiên toà rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, chú ý nâng cao chất lượng hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên toà như việc thực hiện luận tội, tranh tụng đảm bảo tính chủ động, sáng tạo và giải quyết triệt để mọi vấn đề liên quan trong vụ án. Hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan Tố tụng, không để xảy ra việc phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội hoặc Toà án tuyên không phạm tội. Đảm bảo không để xảy ra tình trạng quá hạn luật định trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử.Bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế của cấp uỷ chính quyền địa phương, vận dụng thực hiện chức năng của ngành phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Đ/c Nông Văn Hải - Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nông Văn Hải – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh Lai Châu, nhận xét đơn vị có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong năm 2019, đồng chí gửi lời chúc mừng đến đơn vị. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ có nhiều cố gắng trong công tác và đạt nhiều thành tích tốt; có sự phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành địa phương.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của ngành KSND như: tiến hành Đại hội Đảng các cấp để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần 13, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND nên đồng chí yêu cầu tập thế lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức VKSND huyện Phong Thổ tổ chức thực hiện tốt các biện pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu trong kế hoạch công tác năm đề ra, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành nắm chắc tình hình góp phần vào thành công của Đại hội Đảng huyện, tăng cường hoạt động để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Đỗ Văn Hiếu - Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Lai Châu. Tập thể VKSND huyện Phong Thổ cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu công tác năm 2020 do Viện kiểm sát cấp trên đề ra.

TG. Tăng Bá Vương – VKSND huyện Phong Thổ