VKSND huyện Mường Tè phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè tổ chức ký kết Quy chế phối hợp

Người đăng: - ngày đăng: 07/08/2019

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, ngày 02/8/2019, UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức ký kết 02 Quy chế phối hợp gồm: Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè; Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện giữa Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mường Tè.

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Thạch, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Pờ Anh Viễn, Phó Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan thi hành hình sự; đồng chí Bùi Tống Chung - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; đồng chí Lê Trọng Bính - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các ban đảng, Huyện ủy, phòng ban chuyên môn UBND huyện, các đồng chí Kiểm sát viên Viện KSND huyện Mường Tè và phóng viên Đài truyền thanh - Truyền hình huyện đến dự và đưa tin.

Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các vi phạm pháp luật tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè có kết cấu gồm 4 Chương, 13 Điều, quy định về nội dung, phương pháp cung cấp thông tin và phối hợp trong tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các vi phạm pháp luật tại các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh lễ ký quy chế

 

Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện giữa Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Mường Tè có kết cấu gồm 04 chương, 14 điều, quy định về nội dung, trách nhiệm, phương thức, cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Mường Tè.

Việc ký kết 02 quy chế phối hợp nêu trên nhằm đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, trách nhiệm của các ngành trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đảm bảo các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng pháp luật. Qua đó nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi trở về địa phương có điều kiện cải tạo tốt trở thành công dân có ích cho xã hội và gia đình.

 

Bùi Ngọc Chín