VKSND huyện Than Uyên ký kết Quy chế phối hợp về tin báo

Người đăng: - ngày đăng: 16/04/2019

        Chiều ngày 12/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Than  Uyên tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hoàng Văn Hiêng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên cùng toàn thể các đồng chí Chủ tịch, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

                                                                  Đ/c Nguyễn Trưng Vương – Viện trưởng VKSND huyện trình bày Dự thảo Quy chế

 

         Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trưng Vương – Viện trưởng VKSND huyện đã thông qua toàn bộ nội dung dự thảo Quy chế phối hợp. Nội dung Quy chế điều chỉnh mối quan hệ phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn (mà đầu mối là Công an cấp xã) với Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Về trách nhiệm của Công an cấp xã trong việc đảm bảo các hoạt động tố tụng của Kiểm sát viên, Điều tra viên; trong việc phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, cản trở hoạt động tố tụng... Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí các nội dung trong dự thảo Quy chế, đánh giá ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế nhằm tránh bỏ lọt tội phạm ngay từ cấp cơ sở. Sau khi lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát ký Quy chế, đồng chí Hoàng Văn Hiêng – Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp.

Nguyễn Viết Tuân