Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn đợt 1 năm 2020.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn đợt 1 năm 2020.

vkslaichau 7/3/2020 4:03:01 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn đợt 1 năm 2020.

xem thêm...
VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức  hội nghị sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

vkslaichau 7/3/2020 3:48:41 PM

VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

xem thêm...
Tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

vkslaichau 7/3/2020 2:12:59 PM

Tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

xem thêm...
Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020

Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020

vkslaichau 6/26/2020 4:00:06 PM

Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020

xem thêm...
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội nghiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội nghiệm kỳ 2020-2025.

vkslaichau 6/19/2020 2:15:07 PM

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội nghiệm kỳ 2020-2025.

xem thêm...