Chi bộ 1 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chi bộ 1 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 20/02/2020

Chi bộ 1 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Xem tiếp >>
Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 16/01/2020

Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Xem tiếp >>
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường trao quà cho các hộ nghèo tại bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường trao quà cho các hộ nghèo tại bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 24/12/2019

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường trao quà cho các hộ nghèo tại bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng.

Xem tiếp >>
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức trao quà cho các cháu học sinh tại xã Nậm Sỏ.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức trao quà cho các cháu học sinh tại xã Nậm Sỏ.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 20/12/2019

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức trao quà cho các cháu học sinh tại xã Nậm Sỏ.

Xem tiếp >>
Công đoàn Viên chức tỉnh tiến hành hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn.

Công đoàn Viên chức tỉnh tiến hành hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 19/11/2019

Công đoàn Viên chức tỉnh tiến hành hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn.

Xem tiếp >>