VKSND huyện Than Uyên tổ chức tuyên truyền tại xã Tà Mung huyện Than Uyên

VKSND huyện Than Uyên tổ chức tuyên truyền tại xã Tà Mung huyện Than Uyên

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 20/09/2019

VKSND huyện Than Uyên tổ chức tuyên truyền tại xã Tà Mung huyện Than Uyên

Xem tiếp >>
Viện kiêm sát huyện Than Uyên phối hợp với công an huyện kiểm tra việc giải quyết tố giác nguồn tin về tội phạm tại công an các xã, thị trấn

Viện kiêm sát huyện Than Uyên phối hợp với công an huyện kiểm tra việc giải quyết tố giác nguồn tin về tội phạm tại công an các xã, thị trấn

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 20/09/2019

Viện kiêm sát huyện Than Uyên phối hợp với công an huyện kiểm tra việc giải quyết tố giác nguồn tin về tội phạm tại công an các xã, thị trấn

Xem tiếp >>
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam công an tỉnh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam công an tỉnh

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 20/09/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam công an tỉnh

Xem tiếp >>
Liên ngành Công an - Viện kiểm sát tỉnh Lai Châu phối hợp kiểm tra đối với Công an và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Liên ngành Công an - Viện kiểm sát tỉnh Lai Châu phối hợp kiểm tra đối với Công an và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 18/09/2019

Liên ngành Công an - Viện kiểm sát tỉnh Lai Châu phối hợp kiểm tra đối với Công an và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Xem tiếp >>
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2019

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 18/09/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2019

Xem tiếp >>