Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu phối hợp với Nhà Tạm giữ Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyền truyền phòng chống dịch Covid-19

Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu phối hợp với Nhà Tạm giữ Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyền truyền phòng chống dịch Covid-19

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 25/02/2020

Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu phối hợp với Nhà Tạm giữ Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyền truyền phòng chống dịch Covid-19

Xem tiếp >>
Viện KSND huyện Than Uyên trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Viện KSND huyện Than Uyên trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 24/02/2020

Viện KSND huyện Than Uyên trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Xem tiếp >>
Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu,  tỉnh Lai Châu

Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 21/02/2020

Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Xem tiếp >>
Chi đoàn vksnd thành phố lai châu tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19

Chi đoàn vksnd thành phố lai châu tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 17/02/2020

Chi đoàn vksnd thành phố lai châu tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19

Xem tiếp >>
VKSND thành phố Lai Châu tăng cường công tác phối hợp xét giảm  nghĩa vụ thi hành án dân sự

VKSND thành phố Lai Châu tăng cường công tác phối hợp xét giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 17/01/2020

Nhằm thể hiện tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực thi pháp luật nói chung và trong quá trình thực thi Luật thi hành án dân sự nói riêng, bên cạnh đó nhằm giảm số lượng án tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước do người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án

Xem tiếp >>