Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền Pháp luật trên địa bàn.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền Pháp luật trên địa bàn.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 17/07/2019

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền Pháp luật trên địa bàn.

Xem tiếp >>
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi lãnh đạo quản lý giỏi năm 2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi lãnh đạo quản lý giỏi năm 2019

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 15/07/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi lãnh đạo quản lý giỏi năm 2019

Xem tiếp >>
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban liên ngành tố tụng 6 tháng đầu năm 2019.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban liên ngành tố tụng 6 tháng đầu năm 2019.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 12/07/2019

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban liên ngành tố tụng 6 tháng đầu năm 2019.

Xem tiếp >>
Phòng 11 VKSND tỉnh Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự

Phòng 11 VKSND tỉnh Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 28/06/2019

Ngày 28/06/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm sát việc tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự.

Xem tiếp >>
Viện kiểm sát phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tổ chức xét xử lưu động tại xã Tá Bạ

Viện kiểm sát phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tổ chức xét xử lưu động tại xã Tá Bạ

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 28/06/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019, ngày 25/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Mường Tè ,

Xem tiếp >>