Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2020.

Người đăng: - ngày đăng: 02/03/2020

          Chiều ngày 28/2, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

           Theo đó, tại Hội nghị, đồng chí Phùng Ngọc Thanh, phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truyền đạt tới toàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động toàn bộ những nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Chuyên đề liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. Việc tổ chức hội nghị, nhằm mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                             Ảnh toàn cảnh hội nghị

                                                                   TG. Nguyễn Văn Đông – VKSND tỉnh Lai Châu