Giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại VKSND huyện Than Uyên

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 17/03/2021

VKSND huyện Than Uyên chủ trì ký 02 Quy chế phối hợp:Phối hợp trong công tác lập hồ sơ, xác minh điều kiện áp dụng biện pháp hành chính của người bị lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” và “Phối hợp trong thực hiện hoạt động trưng cầu người phiên dịch trong TTHS, TTDS, TTHC”.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021 và Chương trình phối hợp năm 2021 trong công tác lập hồ sơ, xác minh điều kiện áp dụng biện pháp hành chính của người bị lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và công tác thực hiện hoạt động trưng cầu người phiên dịch.

 

Chiều ngày 15/3/2021, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên đã chủ trì tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát – Công an – Tòa án – Phòng tư pháp – Phòng LĐ và TBXH – Trung tâm y tế huyện Than Uyên về “Phối hợp trong công tác lập hồ sơ, xác minh điều kiện áp dụng biện pháp hành chính của người bị lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” và Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát – Cơ quan CSĐT – Tòa án – Ban Dân Vận Huyện ủy – Văn phòng HĐND&UBND – Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Than Uyên về “Phối hợp trong thực hiện hoạt động trưng cầu người phiên dịch trong TTHS, TTDS, TTHC”.

 

Tham dự Lễ ký Quy chế phối hợp có đại diện Lãnh đạo của các cơ quan: Tòa án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên, Ban dân vận Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Than Uyên, Phòng tư pháp, Phòng Lao động và thương binh xã hội, Trung tâm y tế huyện Than Uyên.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Thị Hòe, Phó Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên đã thông qua toàn bộ nội dung dự thảo của 02 Quy chế phối hợp đồng thời chủ trì thảo luận. Nội dung Quy chế “Phối hợp trong công tác lập hồ sơ, xác minh điều kiện áp dụng biện pháp hành chính của người bị lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan trong trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bảo đảm chỉ những người có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật mới có đủ căn cứ ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhằm góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Than Uyên.

 

Đối với Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động trưng cầu người phiên dịch có ý nghĩa quan trọng vì việc trưng cầu người phiên dịch là để đảm bảo quyền dùng tiếng nói dân tộc mình khi tham gia hoạt động tố tụng của người dân tộc thiểu số.

 

Để hoạt động trưng cầu người phiên dịch thực hiện được thuận lợi, nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi của người tham gia tố tụng, Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên – Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Than Uyên – Tòa án nhân dân huyện Than Uyên – Ban dân vận huyện ủy Than Uyên – Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên – Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Than Uyên thống nhất ban hành Quy chế “Phối hợp trong thực hiện hoạt động trưng cầu người phiên dịch” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phiên dịch trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

 

Góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan quản lý người phiên dịch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phiên dịch theo Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.

 

Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan trong trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc, vụ án có yêu cầu người phiên dịch.

                        Đ/c Mai Thị Hòe, Phó Viện trưởng VKSND huyện trình bày Dự thảo các  Quy chế

             Viện kiểm sát – Cơ quan CSĐT – Tòa án – Ban dân vận Huyện Ủy – Văn phòng HĐND và UBND – Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Than Uyên ký Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động trưng cầu người phiên dịch  

             Viện kiểm sát – Công an – Tòa án – Phòng tư pháp – Phòng lao động và thương binh xã hội – Trung tâm y tế huyện Than Uyên ký Quy chế phối hợp trong công tác lập hồ sơ, xác minh điều kiện áp dụng biện pháp hành chính của người bị lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

                                                                                      Nguyễn Hạnh VKSND huyện Than Uyên