Kết quả đạt được trong quý I năm 2021 của Ngành Kiểm sát Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 18/03/2021

Sáng ngày 16/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức trực tuyến hai cấp Hội nghị giao ban công tác kiểm sát quý I năm 2021.

 

                          Ảnh: Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát quý I năm 2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2021, sáng ngày 16/3/2021, VKSND tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm sát quý I năm 2021 dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 08 điểm cầu VKSND huyện, thành phố.

 

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và thực hiện các khâu công tác quý I năm 2021 của VKSND tỉnh Lai Châu, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác theo kế hoạch năm 2021.

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu VKSND tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên chuyên; tại điểm cầu các VKSND cấp huyện có tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

          Ảnh: Đồng chí Nguyễn Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm sát quý I năm 2021 của ngành Kiểm sát Lai Châu

 

Theo báo cáo, trong quý, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lai Châu đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đảm bảo chất lượng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

 

Trên tất cả các lĩnh vực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác kiểm sát đã đạt được những kết quả nổi bật, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021 của các đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian.

 

Chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, giải quyết dứt điểm vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm; đặc biệt đưa ra xét xử vụ án Buôn bán hàng cấm trước dịp Tết Nguyên Đán, góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung.

 

Tổ chức thực hiện tương đối tốt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ như chỉ đạo giải quyết án tồn, kiểm sát giải quyết nguồn tin tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, các hoạt động kiểm sát tư pháp, kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam, nhà tạm giữ; kiểm sát trực tiếp án treo cải tạo không giam giữ đối với UBND các xã, thị trấn; ban hành kiến nghị ….

 

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót và hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tối.

 

               Ảnh: Đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì thảo luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã có 15 ý kiến phát biểu thảo luận, đề ra những giải pháp khắc phục, những kiến nghị, đề xuất mang tính phù hợp, khả thi.

         Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đã nêu rõ, mặc dù trong bối cảnh khó khăn như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đợt nghỉ lễ Tết kéo dài; Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng, nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp về ma túy, xâm phạm trật tự trị an xã hội…. , nhưng các đơn vị VKS 2 cấp đã rất cố gắng, tích cực khắc phục khó khăn, toàn ngành Kiểm sát Lai Châu đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao.

 

Công tác tổ chức, bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, công tác lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đề cao. Đồng chí biểu dương và đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát Lai Châu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2021 của VKSND tỉnh Lai Châu trong thời gian tiếp theo.

 

Trong quý II năm 2021, toàn ngành Kiểm sát Lai Châu cần trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành nhất là các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 96 của Quốc hội đã giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

 

 Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành KSND trong mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương.

 

Lãnh đạo các đơn vị phải thực sự tiên phong, chủ động, tích cực, chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng mối quan hệ phối hợp hiệu quả với các ngành hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

 

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn, ổn định bộ máy, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Chủ động, tích cực, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các báo cáo, quyết định, phiếu đề xuất, cáo trạng, luận tội... để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, góp phần làm tốt nhất nhiệm vụ phòng ngừa, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo “thực chất, hiệu quả” các hoạt động công tác kiểm sát.

 

Quản lý, thực hiện đúng công tác tài chính hậu cần, đáp ứng và phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của ngành, nhất là thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.  Tích cực, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện “số hóa hồ sơ” trên tất cả các các lĩnh vực công tác kiểm sát và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Chấp hành nghiêm các quy chế nghiệp vụ công tác kiểm sát, thực hiện nghiêm túc các chuyên đề nghiệp vụ, thực hiện nghiêm quy định về chế độ thông tin báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu công tác, chú trọng kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác kiểm sát việc giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp…. Gắn kết chặt chẽ với công tác đánh giá, phân xếp loại chất lượng cán bộ, công chức.

 

 Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV; về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc hưởng ứng cuộc thi “Giải búa liềm vàng”, cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”…

 

                                                                         Tô Thị Lan Phương, Văn phòng VKSND tỉnh Lai Châu