Kiểm sát trực tiếp Hạt Kiểm lâm thành phố Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 19/03/2021

Tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm thành phố Lai Châu

 

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Quyết định số 62/QĐ-VKSTP ngày 10/3/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn thành phố Lai Châu.

 

Ngày 18/3/2021, Đoàn kiểm sát của VKSND thành phố Lai Châu do đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm thành phố Lai Châu, thời điểm từ ngày 01/01/2020 đến 28/02/2021.

 

 

              Đại diện Hạt kiểm lâm thành phố Lai Châu báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo

 

Sau khi nghe công bố quyết định kiểm sát, Hạt Kiểm lâm thành phố đã báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, tài liệu ghi chép và có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

 

Quá trình kiểm sát, Hạt Kiểm lâm thành phố Lai Châu đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 

 Việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh nhưng kết quả đạt được, Hạt Kiểm lâm thành phố còn chưa thiết lập sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, sổ theo dõi, phân loại nguồn tin về tội phạm theo biểu mẫu kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

 

Sau khi nghe Đoàn kiểm sát kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, đồng thời chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương khắc phục những vi phạm, hoàn thiện hệ thống sổ theo dõi, phân loại để bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

                                                                                                 Bài và ảnh: Lê Trang