Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 29/03/2021

VKSND huyện Than Uyên tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý I năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên

 

Sáng ngày 23/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý I năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đoàn kiểm sát do đồng chí Mai Thị Hòe, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn;  Tham gia cuộc kiểm sát có đồng chí đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên và đại diện Tòa án nhân dân huyện Than Uyên.

                                 Đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên

 

Sau khi đồng chí Mai Thị Hòe, Phó Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên công bố Quyết định; Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên đoàn kiểm sát đã nghe đại diện Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, thăm gặp, giáo dục người chấp hành án phạt tù; trực tiếp gặp hỏi những người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành tại Nhà tạm giữ.

 

Thông qua hoạt động kiểm sát nhận thấy trong thời gian qua, Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc thiết lập, quản lý hồ sơ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ. Không để xảy ra trường hợp quá hạn; đảm bảo việc phân loại quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; chế độ ăn mặc, ở, chăm sóc y tế,… được thực hiện theo quy định. Đặc biệt trước đại dịch Covid-19, Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do trủng vi rút Corona gây ra.

 

Mặc dù vậy, kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm trong công tác kiểm tra, đôn đốc, nghiên cứu các Thông tư hướng dẫn của Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên đối với cán bộ được giao nhiêm vụ còn chưa sâu sát dẫn đến một số thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Mai Thị Hòe, Trưởng đoàn kiểm sát  công bố Dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị được Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên tiếp thu, với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện ngày càng tốt hơn công tác tạm giữ, tạm giam; quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong Nhà tạm giữ.

                                                                                              Hoàng Trưởng, VKSND huyện Than Uyên