Kiểm sát trực tiếp tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm

Người đăng: - ngày đăng: 31/05/2021

Thực hiện Quyết định số 222/QĐ ngày 12/5/2021 của Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên về trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngày 26/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên, thời điểm kiểm sát từ 01/5/2020 đến ngày 30/4/2021. Đoàn kiểm sát do đồng chí Mai Thị Hòe, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên làm trưởng đoàn.

        Đồng chí Trịnh Trung Kiên, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên trình bày báo cáo về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

 

 Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận các nguồn tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, hệ thống sổ thụ lý, việc lập hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên.

     

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra đã mở sổ thụ lý theo hệ thống mẫu được ban hành theo hướng dẫn tại các Thông Tư liên tịch, hệ thống sổ sách được ghi chép đầy đủ cột mục, rõ ràng. Các tin báo, tố giác về tội phạm đều được tiếp nhận và phân công Điều tra viên giải quyết, hồ sơ có đầy đủ yêu cầu xác minh của Kiểm sát viên và được Điều tra viên tiến hành các hoạt động xác minh giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đối với những tin báo, tố giác sau khi Cơ quan điều tra tiếp nhận đã xác định rõ dấu hiệu tội phạm, có đủ căn cứ khởi tố vụ án thì Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án ngay trong thời hạn luật định, các hồ sơ tin báo không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ đều có căn cứ, theo đúng quy định pháp luật.

     

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên vẫn còn có những hạn chế nhất định, đó là: Một số hồ sơ tin báo, Cơ quan Điều tra chưa thông báo kết quả tiếp nhận cho người tố giác, báo tin về tội phạm; không ban hành Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm theo mẫu số 102 Thông tư số 61/2017/BCA, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 56; khoản 4 Điều 145 BLTTHS và khoản 1, khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 29/12/2017; 01 hồ sơ tin báo có bị hại là người dân tộc thiểu số nhưng trong quá trình tiến hành ghi lời khai Điều tra viên không mời người phiên dịch, người chứng kiến là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật tố tụng hình sự.

     

Sau khi nghe kết luận sơ bộ cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Trịnh Trung Kiên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên nghiêm túc khắc phục hạn chế, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của pháp luật./.

                                                                                  Nguyễn Hạnh, VKSND huyện Than Uyên