Kiểm tra nghiệp vụ đợt 2 năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân huyện Tam Đường

Người đăng: - ngày đăng: 11/09/2020

          Thực hiện kế hoạch số 491/KH-VKS ngày 20/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện đợt 2 năm 2020. Ngày 08/9/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo VKSND huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ và Lãnh đạo Phòng 1, Phòng 7 VKSND tỉnh Lai Châu là thành viên tiến hành kiểm tra nghiệp vụ tại VKSND huyện Tam Đường.

           Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra đợt 2 năm 2020

           Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Hoàng Đình Đạt, Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến 31/7/2020, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách tại đơn vị.

           Đồng chí Hoàng Đình Đạt, Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường báo cáo trước Đoàn kiểm tra

          Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành nội dung kế hoạch đề ra. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đánh giá cao những kết quả công tác mà VKSND huyện Tam Đường đã đạt được như: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, mở đầy đủ sổ sách theo đúng quy định. Đơn vị đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch, Chương trình công tác đề ra; nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 và Quy chế công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố (Ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020) của Viện trưởng VKSND tối cao; kịp thời tổ chức cơ cấu bộ máy làm việc theo Quyết định 189/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

         Bên cạnh đó, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những hạn chế nêu trong kết luận kiểm tra nghiệp vụ năm 2019. Chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục một số hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trong đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra cũng giải đáp một số khó khăn, vướng mắc mà VKSND Tam Đường gặp phải trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

          Kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Hoàng Đình Đạt thay mặt VKSND huyện Tam Đường tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và chỉ đạo đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2020.

                                                              Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường