Liên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị và Đảng bộ Quân sự thành phố Lai Châu giúp bản Căn Câu, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu phát triển.

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 01/10/2020

           Căn cứ Kế hoạch số 176-KH/ThU, ngày 05/6/2020 của Thành ủy Lai Châu về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ThU, ngày 12/12/2015 và thực hiện giai đoạn 2020-2025”; Quyết định số 2386-QĐ/ThU, ngày 05/6/2020 về “phân công các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố giúp các bản phát triển giao đoạn 2020-2025”, Liên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị và Đảng bộ Quân sự Thành phố Lai Châu đã tiến hành khảo sát, xây dựng đề án, kế hoạch giúp đỡ bản Căn Câu, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu phát triển.

          Bản Căn Câu, xã Sùng Phài là một bản nghèo với diện tích tự nhiên 206,7 ha, có 35 hộ/189 khẩu; 100% dân số là dân tộc Dao. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có 33/35 hộ có nhà kiên cố, 2/35 hộ ở nhà tạm, trong đó có 10 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo.  Bước đầu Liên chi bộ Viện kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị và Đảng bộ Quân sự thành phố Lai Châu đã huy động lực lượng, vật chất, kinh phí, phương tiện, dụng cụ tham gia vệ sinh toàn bản; đổ nền nền nhà bằng xi măng cho 02 hộ thuộc diện hộ nghèo đặc biệt với tổng kinh phí 15.000.000 đồng.

                      Liên chi bộ Viện KSND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị và Đảng bộ Quân sự thành phố Lai Châu, sửa nhà cho hộ dân nghèo tại bản Căn Câu

 

          Đặc biệt, chiều ngày 30/9 tại trường mầm non xã Căn Câu, Liên chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị và Đảng bộ Quân sự thành phố Lai Châu đã thăm, tặng quà và tổ chức tết Trung thu cho các em thiếu niên nhi đồng, đây là một hoạt động rất thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống văn hóa của dân tộc, lan tỏa yêu thương cho các em thiếu nhi vùng cao còn nhiều thiếu thốn về vật chất và tinh thần, thể hiện sự quan tâm, yêu thương chăm sóc của cộng đồng, tạo động lực cho các em phấn đấu trong học tập và rèn luyện, tăng cường khối đại đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các Chi bộ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thành phố Lai Châu giao phó, góp phần tích cực thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.                                                     

                                       Một số hình ảnh tặng quà, tổ chức tết trung thu cho các em.

                                                   Nguyễn Thắm, Tổ tuyên truyền Viện KSND thành phố Lai Châu