Liên ngành tố tụng thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp quý III năm 2020

Người đăng: - ngày đăng: 12/10/2020

           Chiều ngày 09/10/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu, liên ngành tố tụng thành phố Lai Châu đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng quý III năm 2020, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Đồng chí Vùi Thị Kim Tuyến, Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chấp hành viên, Thẩm phán, của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục THADS thành phố Lai Châu.

 

                                   Hội nghị giao ban công tác phối hợp quý III năm 2020

             Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng Quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020, Liên ngành đã tổ chức thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp quý IV năm 2020, đa số các ý kiến thảo luận đều nhất trí cao với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo.

             Kết luận Hội nghị, Liên ngành tố tụng thành phố Lai Châu thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong  quý IV như sau: Tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành; Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ  năm 2020 của từng ngành; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác phối hợp quý IV năm 2020 giữa các ngành đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc đang thụ lý; Quan tâm làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh chống và phòng ngừa vi phạm, tội phạm./.

                                                              Nguyễn Thắm, Tổ tuyên truyền VKSND thành phố Lai Châu.