Nâng cao chất lượng kiểm sát tạm giữ, tạm giam

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 28/04/2021

Trực tiếp kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 26/4/2021 của Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu, ngày 26/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tiến hành kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn.

 

Ngay sau khi công bố Quyết định kiểm sát đột xuất, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra từng buồng tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; gặp, hỏi một số người đang bị tạm giam, phạm nhân. Sau đó yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ Công an thành phố cung cấp hồ sơ, sổ sách liên quan và báo cáo về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ.

 

                                           Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát buồng, phòng

 

Kết quả kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã cơ bản thực hiện đúng các quy định về quản lý giam giữ, tuần tra, canh gác, về chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án; công tác vệ sinh phòng dịch được quan tâm. Việc phân loại phòng tạm giữ, tạm giam thực hiện đúng quy định; Việc thăm gặp thân nhân được hạn chế và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Liên ngành trung ương... Hệ thống sổ sách, hồ sơ được thiết lập đầy đủ, cập nhật kịp thời.

 

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát đề nghị Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân để công tác này ngày càng có hiệu quả tốt hơn. 

                                                                              Lê Trang , VKSND Thành phố Lai Châu